Sprawozdanie finansowe z rocznej działalności fundacji